автокореляційна функція


автокореляційна функція
автокорреляцио́нная фу́нкция

Українсько-російський політехнічний словник. 2013.